RnR group wil een bijdrage leveren aan een leefbare wereld. De kracht schuilt in collaborative creation. Niet alleen, maar in verbinding met anderen, in bedrijven, organisaties en global networks. Allianties vormen. Samen met anderen initiëren, acteren en ondersteunen, opdat een transitie op gang komt die impact heeft.

RnR group bestaat uit 4 ondernemingen die, in wisselende combinaties, met partners-opdrachtgevers samenwerken:

More To Build
Bedenken en realiseren van (her-)huisvestingsoplossingen.
creatief – doelgericht – integraal – organiseren

DutchEPS
Productie van EPS wonen, werken en community building
vernieuwing – innovatie – technologie – passie

The Global Growth Institute
Employee engagement, exceptioneel leiderschap en effectief management
slagvaardig – betrokken – strategie – groei

Engaging Dynamics
Organisatie ontwikkeling naar productieve processen middels focussen, verbinden en communiceren
dynamisch – persoonlijk – effectief – excellent

adminFrontpage – Portal